Historia

Huset uppfördes 1950 av en bostadsrättsförening inom den kooperativa organisationen Riksbyggen.

Bostadsrättsbevis med registrerad årshyra, som på början av 1950-talet låg på ungefär 2000 kr/år. Omräknat till 2012 års penningvärde motsvarar det cirka 28000 kr/år.

Innan huset byggdes på Torkelsgatan låg här Waksala tegelbruk AB. Bruket flyttades hit 1897-1898 från en tidigare adress på Vaksalagatan nära Vaksalatorg. Bruket hade brytningstillstånd fram till 1948 för en lertäckt som befann sig söder om Hjalmar Brantingsgatan. Uppsalas berömda hus Tripolis är byggt på stenar från bruket.

Flygfoton före och under byggnationen av huset:

Oscar Bladhs flygfotografi ”Staden öster om järnvägen” från 1935. Huset är byggt på samma plats där tegelbruket överst på bilden en gång fanns.

 

1950, Oscar Bladh med ”Trakten kring Vaksalatorg mot öster”. Huset är nästan färdigbyggt och syns överst i bild med byggställning.