Underhåll

Följande större underhållsåtgärder har gjorts:

Värmeoptimering 2012

Stamspolning 2012

Rengöring av frånluftskanaler 2011

Sotning 2011

Fönsterbyte 2008

Takreparationer 2008

Grundisolering 2004

Nya elcentraler med jordfelsbrytare 1999

Stamrenovering 1999

Fasadrenovering 1990

Installation av fjärrvärme 1971

Kabel-tv via Comhem och fiberbredband från Alltele