Styrelsen

Ledamöter

Torsten Livion – Ordförande

Anna Möller – Sekreterare och Medlemsansvarig

Vivi-Ann Hansson – Kassör

Johan Käll – Teknikansvarig och Felanmälan

Adrian Caragea – Uppdateringar Webbsidan

Suppleanter

Jenny Johansson

Alf Nilsson

Kontaktinformation